Category Archives: Announcements

Job Opportunity: Research Consultants (Program on Higher Education Research and Policy Reform)

The UP CIDS Program on Higher Education Research and Policy Reform (HERPR) is looking for six (6) Research Consultants. See the poster for application details and requirements. Deadline of application is on July 15, 2021.

For application and for inquiries, email Professor Fernando Paragas, Ph.D. (Convenor, UP CIDS HERPR) at [email protected].

Job Opportunity: Junior Research Assistant (Policy Studies for Political and Administrative Reform Project)

The Policy Studies for Political and Administrative Reform Project of the UP CIDS is looking for a Junior Research Assistant. See the poster for application details and requirements. Deadline of application is on May 25, 2021.

For application and for inquiries, contact [email protected].

(ERRATUM: An earlier version of this job posting indicated the duration of the contract of service as eight (8) months. This has been corrected to five (5) months (from May to September 2021). We sincerely apologize for any inconvenience.)

[CLOSED] Job Opportunity: Senior Research Analyst and Junior Project Associate (Political Economy Program)

The UP Center for Integrative and Development Studies Political Economy Program (PEP) is looking for one (1) Senior Research Analyst and one (1) Junior Project Associate. See the poster below for application details and requirements. Deadline of application is on March 26, 2021.

For application and for inquiries, contact [email protected].

In Memoriam: Professor Maureen “Mo” Pagaduan (1952–2020)

The University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) extends its deepest condolences to the bereaved family and friends of Professor Maureen “Mo” Pagaduan (1952–2020) of the UP College of Social Work and Community Development, and co-founder of the UP CIDS Program on Alternative Development (AltDev) in 2017. She passed away after a two-year struggle with pancreatic cancer.

Professor Pagaduan was a lifelong activist and champion of women’s empowerment. Her involvement with UP CIDS AltDev greatly expanded and cemented the Program’s engagement and cooperation with local communities of grassroots women’s organizations and indigenous peoples.

She will be sorely missed and remembered for her work and contributions towards the betterment of communities and of society at large.

Manifesto of Unity against the Anti-Terrorism Bill of 2020 in the Philippines

University of the Philippines
Center for Integrative and Development Studies
Program on Alternative Development

Manifesto of Unity against the Anti-Terrorism Bill of 2020 in the Philippines

The University of the Philippine Center for Integrative and Development Studies Program on Alternative Development (UP CIDS AltDev), with civil society organizations, grassroots communities, and scholar-activists across Southeast Asia and the globe, condemns the passage of the Anti-Terrorism Bill of 2020. Nothing but a weapon to silence criticism and dissent toward the government, the proposed Bill is a threat to the fundamental constitutional rights of the Filipino people. 

The Bill grants absolute power to the state and its repressive apparatuses such as the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to violate the Philippine Constitution and human rights. It harbors a vague definition of terrorism which permits the malicious tagging of activists, critics, and organizations as affiliates of so-called terrorist groups.  Furthermore, the Bill undermines whatever “safeguard” it has by giving free rein to the Anti-Terror Council (ATC) to determine what constitutes “a serious risk to public safety” and the act to “incite others” to commit terrorism. This paves the way for the warrantless arrest of members of civil society designated as “terrorist.” This may paralyze the broad grassroots movements and alternative practices engaged by communities and civil society organizations that counter the state’s aggressive, profit-oriented vision of development. No one is safe.

We believe that it is imperative that we put an end to terrorist activities. Our hearts and sympathies go out to all of those who have been victimized by acts of lawless violence. However, arming the government with punitive instruments and granting them  a wide latitude of discretion, which the proposed bill provides, is not the answer. History will tell how current and past regimes have exhausted means to amass political power through anti-people policies, as exemplified by the late dictator Ferdinand Marcos who wore the same “anti-terrorism” veneer to quell critics and dissenters. Suffice to say, the “Terror Bill” does not and will not address the root causes of terrorism which is poverty and the corruption of power.

As scholars and activists, we cannot stand by as we lay witness to the passage of this bill, especially under the current regime which has not been shy to use violence against the weak, powerless and the poor. We believe that addressing terrorism must not be addressed through  punitive and draconian measures. Quelling terroristic activities is built through a comprehensive approach towards attaining peace, social justice, equity with the genuine participation of its people. We do not need to further arm the coercive apparatuses of the state which has operated with impunity and has grotesquely performed its duties with abuses. In order to end terrorism, what our society needs are real opportunities for its people, schools for its children, protection for peoples across races, sexes, and genders, an end to discrimination and violence, and genuine, open and transformative conversations in our pursuit of development.

To be free from terrorism, the entire Philippine nation, and the rest of the world, must get rid of poverty, marginalization and vulnerabilities. We need and demand for socio-politico-economic transformation attuned to people’s aspirations and voices, not another gauntlet to further strangle the Filipino peoples.

#JunkTerrorBillNow

University of the Philippines
Center for Integrative and Development Studies
Program on Alternative Development

Pahayag ng Pagkakaisa laban sa Anti-Terrorism Bill ng 2020 sa Pilipinas

Kinokondena ng University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies Program on Alternative Development (UP CIDS AltDev), kasama ng mga civil society organization, mga komunidad, at mga iskolar-aktibista sa Timog Silangang Asya at iba pang bansa, ang pagpasa sa Anti-Terror Bill of 2020. Isang sandata sa pagsupil ng kritisismo at pagtuligsa sa gobyerno, ang nasabing batas ay isang banta sa mga batayang karapatan ng masang Pilipino na nakasaad sa Konstitusyon.

Ang batas ay nagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa estado at sa mga mapanupil nitong aparato tulad ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas upang labagin ang karapatang pantao at konstitusyon. Ang batas ay nagsasaad din ng mga hindi malinaw na depinisyon ng terorismo na maaring gamitin upang bansagan ang mga aktibista, kritiko at iba pang mga organisasyon na kabilang sa mga tinatawag nilang teroristang grupo. Dagdag pa rito, inaalis din ng batas ang mga proteksyon para sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa Anti-Terror Council (ATC) upang akusahan ang alinmang aksyon, aktibidad, o intensyon na “maaring magbanta ng seryosong kapahamakan sa kaligtasan ng publiko”. Maari nitong sagkaan ang malayang pagkilos ng mga organisasyon sa grassroots level at iba pang mga alternatibong pamamaraan at inisyatibo na isanasagawa ng pamayanan, civil society organizations na kritikal sa mga polisiya ng estado na mapanupil at profit oriented. Walang ligtas sa batas na ito.

Naniniwala kami na mahalaga na mawakasan ang terorismo sa Pilipinas. Kami ay nakikiramay sa mga nabiktima nito. Ngunit, ang pagbibigay ng isang mapanupil na instrumento sa estado ay hindi akmang pagtugon saisyu na ito. Ang kasaysayan natin ang nagsilbing saksi kung paano ang mga nakaraan at kasalukuyang rehimen ay ginamit ang mga mapanupil na kasangkapan ng batas at pwersa militar upang patahimikin ang kaniyang kritiko, tingnan na lamang natin ang halimbawa ng diktador na si Ferdinand Marcos. Sa madaling salita, ang Anti-Terror Bill at anumang instrumento na katulad nito ay hindi magiging solusyon sa ugat ng problema ng terorismo, ang kahirapan at pangaabuso sa kapangyarihan.

Bilang iskolar at mga aktibista, hindi namin hahayaang maging bulag na saksi sa pagpasa ng batas na ito, lalo na sa kasalukuyang rehimen na walang habas ang paggamit ng dahas at pananakot laban sa mga mahihina, walang kapangyarihan at mahihirap. Naniniwala kami na ang solusyon sa terorismo ay hindi matatamo sa pamamagitan ng nasabing batas. Ito ay matatamo sa pamamagitan ng isang komprehensibong pamamaraan tungo sa kapayapaan, panlipunang hustisya at pagkakapantay-pantay, na kasama ang mga tao. Hindi na natin kailangan ng isang instrumento na magpapalakas sa coercive power o pwersa ng estado. Ang kinakailangan ng lipunan natin ay oportunidad para sa lahat, eskwelahan para sa ating mga kabataan, proteksyon para sa mga tao ng iba’t ibang lahi, kasarian at gender upang mawakasan ang diskriminasyon, at, ang ang tunay at malayang pag-uusap tungkol sa ating pag unlad.

Upang mawakasan ang terorismo, kinakailangan ng Pilipinas at ng buong mundo na lumaya sa kahirapan, marginalization at mga vulnerabilities. Kinakailangan natin, at kailangan din natin ipaglaban ang pagbabago sa ating lipunan, ekonomiya at pulitika na nakatuon sa mga tao, kanilang mga pangarap at boses, hindi ang patuloy na pagsikil sa mga Pilipino.

#JunkTerrorBillNow

Organizations

Akhuwat-E-Kissan Pakistan
Aksyon sa Kahandaan sa Kalamidad at Klima- National Capital Region (AKKMA NCR)
Alyansa Bukidnon
ASEAN SOGIE Caucus
Asia-Europe People’s Forum- Finland
Ateneo Human Rights Center (AHRC)
Baclig Farmworkers Association (BACFA)
DEPRIVE, INC. QUEZON CITY
DIGNIDAD Movement
Europe Solidaire San Frontières (ESSF), France
Foundation for Media Alternatives
Freedom from Debt Coalition
Initiatives for International Dialogue (IID)
International Association of People’s Lawyers
Gender and Development Advocates (GANDA) Filipinas
K’dadalak Sulimutuk Institute – Timor Leste
Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia 1998 (KA-KBUI 98)
Konfederasi Serikat Nasional Indonesia
KPRI (Confederation of Indonesia People Movement)
LCMP-PO-NETWORK
Metro Manila Vendors Alliance (MMVA)
Mindanao Peoples’ Peace Movement (MPPM)
NABIGLA PO COMMUNITY
NACMADECO COOP
Network for Transformative Social Protection (NTSP)
NGO Forum on ADB
Oriang Women’s Movement Inc.
Panalsalan Dagumbaan Tribal Association (PADATA)
Partai Rakyat Pekerja (Working People Party) Indonesia
Peace Women Partners
People’s Plan Study Group, Tokyo, Japan
SAFEnet Indonesia
Save Our Schools Network
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
STOP the War Coalition Philippines
Surigao Youth Convergence
Sustainability and Participation through Education and Lifelong Learning (SPELL)
UP ALL BNN
UP ALL MEGA MANILA
WomanHealth Philippines
Women’s Legal and Human Rights Bureau, (WLB) Inc.
West Papua Support Dunedin, New Zealand

Individuals

Leonora Angeles, Ph. D., Associate Professor, School of Community and Regional Planning and Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Rafiqa Qurrata A’yun, PhD Researcher, Melbourne Law School, Australia

Madhulika Banerjee, Professor, Depart of Political Science, University of Delhi, India

Gill H. Boehringer, International Association of People’s Lawyers

Dominique Caouette, Professor, Department of Political Science, Université de Montréal, Canada

Prof. Anuradha Chenoy, Trustee, Human Rights Law Network, India

Valentin da Costa Pinto, Executive Director, Fundasaun HTL (Hafoun Timor Loro’sae)

Alain Dangoisse, House for Sustainable Development, University of Louvain, Belgium

Jamie Seth Davidson, Ph.D., Department of Political Science, National University of Singapore

Mari Jeanie Derillo, NGO forum on the ADB

Heather Devere, Te Ao o Rongomaraeroa, University of Otago, Aotearoa New Zealand

Zhian Eli, mrsi4all.org , Dunedin, New Zealand

Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra en Oaxaca.

Corazon Valdez Fabros, Vice President, International Peace Bureau

Joseph Gerson, PhD, President, Campaign for Peace, Disarmament and Community Security, USA

Ann Gilroy, Tui Motu InterIslands Magazine, New Zealand

Kevin Hewison, Ph.D., Professor Emeritus, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Miriam Lang, Professor, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

Vina Lanzona, Ph.D., University of Hawaii, Manoa

Francis KW Loh, Ph.D., ALIRAN, Malaysia

Douglas Ateremu McNeill, Christchurch, New Zealand

Carl Middleton, Ph.D., Director, Center for Social Development Studies, Chulalongkorn University, Thailand

Paola Minoia, PhD, Adj.Prof., Development Studies, University of Helsinki, Finland, and University of Turin, Italy

Abdil Mughis Mudhoffir, Ph.D, Department of Sociology at the State University of Jakarta, Indonesia, & postdoctoral research visitor at the Asia Institute, University of Melbourne.

Donna Peacock, JustPeace Group, Mercy Parish, Dunedin, Aotearoa New Zealand

James Putzel, Ph.D., Professor, London School of Economics (LSE)

Floro C. Quibuyen, Ph.D., President, Research Institute on Sustainable Initiatives (RISAL), Sydney, Australia

Nathan Gilbert Quimpo, Ph.D., University of Tsukuba, Japan

Sharon Quinsaat, Ph.D., Grinnell College, Iowa, USA

Attachak Sattayanurak, Ph.D., Chiangmai University, Thailand

Jeremy Simons, Peace and Conflict Studies Researcher/Doctoral Student, National Center for Peace and Conflict Studies-University of Otago, New Zealand

Anne Snick, Senior Researcher, STEAM+ project (EACEA)- Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Lawrence Surendra, Environmental Economist, Chennai, India

Kalle Sysikaski, Asia-Europe People’s Forum -Finland

Noreen MCGrath, Talitha Kum DN

Naruemon Thabchumpon, Ph.D., Chulalongkorn University, Thailand

D.Manjit, D

Olle Tornquist, Ph. D., Professor of Politics & Development, University of Oslo, Norway

Andreas Weber, und.Institut für Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit, Berlin, Germany

Maire Leadbeater, West Papua Action Auckland

Surichai Wun’Gaeo, Professor & Director, Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University, Thailand

Massimo De Marchi, Professor and Coordinator of International Joint Master Degree on Sustainable Territorial Development – Climate Change Cooperation Diversity, University of Padova, Italy

Wendy Harcourt, Professor of Gender, Diversity and sustainable Development, ISS of Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

Lata Narayanaswamy, Lecturer in International Development, University of Leeds, UK

Ashish Kothari, Pune, India

Robyn Firmin Just Peace, Mercy Whanau Parish , Dunedin New Zealand

Jette Roldan, Graduate Student, University of the Philippines, Diliman, Philippines

Alpha Mae J. de los Santos, Graduate Student, College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Philippines

Muto Ichiyo, Tokyo, Japan

Kristine S. Calleja, Graduate Student, Asian Center, University of the Philippines, Diliman, Philippines

Vandana Singh, writer and physicist, Boston

Marisol de la Cadena, Professor, Anthropology UC Davis

Regie Anne D. Placido, Alumna, University of the Philippines, Baguio, Philippines

Aoi Horiuchi, NGO/Activist, Japan

Dr. Dina Al-Kassim, Associate Professor, English Department and Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Professor Peter Boothroyd, Professor Emeritus, School of Community and Regional Planning, The University of British Columbia

Dr. Susan Boyd, F.R.S.C, Professor Emerita, Allard School of Law, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Robert Daum, Fellow, Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Simon Fraser University, Vancouver, B.C.

Dr. Amel Elradi, Ph.D., Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C., Independent International Development and Policy Consultant, Khartoum, Sudan

Dr. Sneja Gunew, FRSC, Professor Emerita, Department of English and Social Justice Institute, University of British Columbia

Dr. Penny Gurstein, Professor, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Leila Harris, Professor, Environmental Studies, Social Justice Institute, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Yutaka Katayama, Professor Emeritus, Kobe University, Japan

Kevin Luzong, City Planner and MCRP Candidate, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Wajiha Mehdi, PhD Candidate, Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Geraldine Pratt, Head, Department of Geography, Professor, Canada Research Chair of Transnationalism and Precarious Labour, Faculty of Arts, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia

Dr. Valerie Raoul, Professor Emerita, French and Women’s Studies, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Becki Ross, Professor, Department of Sociology & Institute for Gender, Race, Sexuality, and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia

Dr. Raul K. Suarez, Professor Emeritus, Department of Zoology, University of British Columbia, Retired Professor, University of California Santa Barbara

Dr. Veronica Strong-Boag, CM, Ph.d., FRSC, Professor Emerita, Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice and Department of Educational Studies, University of British Columbia, Adjunct Professor, Departments of History and Gender Studies, University of Victoria

Dr. Lope G. Tabil, Ph.D., P.Eng., Professor, Department of Chemical and Biological Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan

Dr Jessica Ticar, Ph.D., Educational and Counselling Psychologist, Ontario, Canada

Dr. David Webster, Professor of History, Bishop’s University, Sherbrooke, Quebec
Sunya Zaman, PhD Student, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Maria Luisa A. Mendoza, Manila Philippines

Francia Clavecillas, Quezon City, Philippines

In Memoriam: Aileen S.P. Baviera, Ph.D.

The University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) extends its deepest condolences to the bereaved family and friends of Professor Aileen San Pablo Baviera, Ph.D., Research Fellow of the UP CIDS Strategic Studies Program (SSP), former Dean of the UP Asian Center (UP AC), and Founding President of Asia Pacific Pathways to Progress Foundation, Inc. (APPFI). She passed away this morning due to pneumonia related to COVID-19 at the age of 60.

Dr. Baviera formerly served as convenor of the UP CIDS Foreign Policy Studies Program (formerly the Asia-Pacific Studies Program, where she was co-coordinator; 1998–2007) and coordinator of the UP CIDS China/Strategic Studies Program (2015–2016).

Dr. Baviera, one of the country’s foremost experts on Chinese studies, international relations, and foreign policy, was also a recipient of UP CIDS’ President Edgardo J. Angara (PEJA) Fellowship Award in 2015.

Her work and legacy will forever be remembered by the UP CIDS, the University, and the nation.

[PUBLIC ADVISORY] UP CIDS operating on skeletal workforce amid COVID-19 threat

Following recent developments and directives amid the threat of COVID-19, the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) Administrative Office will operate with a skeletal workforce starting on Monday, 16 March 2020. The UP CIDS Library and Resource Center, however, is closed indefinitely.

We encourage everyone to direct general inquiries and concerns via (02) 8981-8500 or 8426-0955 loc. 4266 to 4268 or [email protected]. For inquiries and concerns related to UP CIDS research programs, you may contact them directly via their respective email addresses and/or point persons. For publications-related concerns, email [email protected].

Deadline Extension: 4th Katipunan Conference Call for Papers

CALL FOR PAPERS: The Strategic Studies Program (SSP) of the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) is organizing the 4th Katipunan Conference on 15 and 16 August 2019. Scholars, analysts, and practitioners in the field of strategic studies in Asia and the Philippines are still encouraged to submit paper abstracts until 24 May 2019. Notice of acceptance will be made available by 31 May 2019. Please see the poster for complete submission guidelines and panel themes. For submissions and inquires, please email [email protected].

Call for Respondents: Survey on School Learning Action Cells (LACs) in Teaching Grade 6 Science

The UP CIDS Education Research Program (ERP), together with The HEAD Foundation, a charitable organization in Singapore that contributes to the development of Asia through support in research and social initiatives, is investigating how school learning action cells (LAC) would impact on improving teachers’ knowledge, attitudes, and competencies in teaching Grade 6 Science.

In this regard, we are inviting teachers, preferably those who have taught, are currently teaching, or will be teaching Science in Grade 6, to answer this short survey to help us identifying teaching challenges that will be addressed through LAC sessions.

Access the survey at bit.ly/G6ScienceSurvey.

Should there be any clarifications, kindly email us at [email protected].

PSPC and UP PolSci host lecture by Professor Dan Slater

On 27 June 27 2018, the University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) Program on Social and Political Change (PSPC) and the UP Department of Political Science hosted a lecture by Professor Dan Slater, Director of the Weiser Center for Emerging Democracies of the University of Michigan.

Professor Slater’s lecture, “Voting Against Democracy: Theory and Variation in the Philippines and Beyond,” gave students and faculty some insights on a research project he is currently working on with Professors Alexandra Filindra and Petia Kostadinova of the University of Illinois at Chicago. This project looks into the question and variation of popular support in democracies for leaders who lack democratic credentials or engage in undemocratic practices.

Taking off from his earlier work “Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia” (Cambridge University Press, 2010), Professor Slater argues that the role of public support is vital to the durability of authoritarian regimes and in this project, he and his colleagues will investigate what leads people to support nondemocratic behavior and practices. With the challenges that democracies face today, using the dynamic between threats and gains as motivations for supporting nondemocratic regimes may give us an insight on the world’s current situation.

The research project will look into six country cases and Professor Slater’s focus will be on the Philippines and India. These countries were selected for their substantial democratic history paired with a substantial support for nondemocratic leaders and parties.

Taiwan’s New Southbound Policy: Implications for the Philippines

The Strategic Studies Program (SSP) of the University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) aims to promote interest and discourse on significant changes in Philippine foreign policy, and develop capacity building for strategic studies in the country. The program views the Philippines’ latest engagements with the great powers and multilateral cooperation with other states in the Asia-Pacific region as a catalyst to further collaborative and multi-disciplinary research between the intellectual communities within East Asia.

In light of these objectives, we would like to extend our warm invitation to a public lecture, “Taiwan’s New Southbound Policy: Implications for the Philippines,” on 13 July 2018, 9:00 am to 12:00 nn at the Seminar Room, Hall of Wisdom of the Asian Center, University of the Philippines Diliman, Quezon City. This public lecture aims to provide insights on the significance of Taiwan’s New Southbound Policy for the Philippines and the Indo-Pacific region in general. Experts from the United States, Taiwan, and the Philippines will discuss issues related to this national policy. The invited speakers include scholars from the Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., and the Center for Southeast Asian Studies of the National Chengchi University, Taiwan. Members of the academe, government and military representatives, and foreign delegates are also expected to attend this event.

The public lecture is free and is sponsored by the UP CIDS Strategic Studies Program, in collaboration with the UP Department of Political Science, Asia Pacific Pathways to Progress Foundation, Inc. (APPFI), and the Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Interested participants may register at https://goo.gl/forms/AZ4tCC9l4nv7rKqa2. The online registration closes on 12 July 2018, Thursday at 5:00 pm.

For concerns and inquiries, you may email [email protected] or contact 981–8500 loc. 4266/4267/4268.

[Announcement] International Seminar-Workshop on Madrasah Education

The UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) Islamic Studies Program (ISP), the UP Institute of Islamic Studies (UP IIS), and the Office of the Education Attaché, Embassy of the Republic of Indonesia in Manila will organize an International Seminar-Workshop on Madrasah Education with the theme, “Exploring Best Practices in Madaris and Islamic Studies Education between Indonesia and the Philippines,” on July 4 and 5, 2018 at Balay Kalinaw, University of the Philippines Diliman.

For more information, visit bit.ly/2Kdy37W or email [email protected].

[Announcement] Creeping Privatization of Health: Defending Public Health

We are inviting you to attend the forum “Creeping Privatization of Health: Defending Public Health!,” happening on 30 May 2018 (Wednesday), 1:00 PM to 5:00 PM at the UP CIDS Conference Hall, UP Diliman.

This forum is organized by ABI-Health Cluster, Social Watch Philippines, DIGNIDAD, Freedom from Debt Coalition, Focus on the Global South, Institute for Popular Democracy, Trade Justice Pilipinas, WomanHealth Philippines, and in cooperation with the UP CIDS Program on Alternative Development.

Please confirm your attendance thru Ms. Sarryna Gesite at 0906 759 2591 or via email at [email protected].

Update on UP CIDS Former Projects

Originally hosted by the UP Center for Integrative and Development Studies (UPCIDS), CIFAL Philippines is no longer a program of UPCIDS effective January 2018. CIFAL Philippines now operates directly under the Office of the Vice President for Academic Affairs, UP System.

 

CIDS Press Release 2018-001

Wide Disparity in PH Nursing Licensure Exams’ Passing Rates Observed – UP CIDS Study

In the Philippines, the nursing education system is plagued by a large number of underperforming nursing programs with a wide disparity in passing rates across schools.  This is according to a Policy Brief on nurse education program performance released by the University of the Philippines Center for Integrative Development Studies.

The overall performance of the entire nursing education system in the country is crucial for local health service provision. In 2017, Department of Health (DOH) data reveal a shortage of health workers (doctors, midwives, etc.), most notably severe among nurses at around 270,000, in the country.  This is amidst having a large pool of unemployed or underemployed licensed nurses who are aspiring to work abroad.

In the policy brief, Senior Research Fellow of UP CIDS Dr. Geoffrey Ducanes and Higher Education Research and Policy Reform Program Convenor Dr. Clarissa David showed that, on average, the schools that are more likely to perform poorly in the licensure exam were those characterized by “a high student-to-faculty ratio, are located in Mindanao, are private, small, and were established in the 1980s. “

According to the brief, a one-unit increase in the student-faculty ratio is associated with a 0.2 percentage point decline in a school’s passing rate, controlling for other variables. Also, private schools, on average, have 12 percentage-points lower passing rates than those in State Universities and Colleges (SUCS). Furthermore, nursing schools in Visayas tend to perform better, in terms of passing rates, relative to those situated in Luzon and more so in Mindanao. Size and age of the educational institutional also matter. That is, the larger and the older the school is, the more likely that it will perform better in licensure exams, controlling for other factors.

The paper also categorized some nursing programs as low-performing and high-performing. 64 out of the 461 schools that had exam results from 2012-2016 were identified as low-performing. Bulk of these schools are private and small schools and are from Mindanao.

It must be noted, however, that the authors qualified that the study is limited in that it based program performance on a single indicator, results of the Professional Regulatory Commission (PRC) exam. They added that multiple metrics must be used to provide a full assessment, which includes total program cost in relation to passing rates, graduation rates, admissions policies, and over a longer view, the salaries of nurses that graduate from different programs. More data are needed in order to conduct these studies.

Ducanes and David recommends that CHED make information on Higher Educational Institutions (HEIs) quality publicly accessible, to guide students in making informed decisions. Incentive mechanisms, such as “most improved” types of awards, may also be put into place to nudge the schools to improve their program performance. They also highlighted the importance of interagency cooperation in achieving systems reform. Most importantly, primary focus of reforms must be targeted towards areas where low performing schools are concentrated.

CIDS Policy Brief full text and appendixes are available here: http://cids.up.edu.ph/nurse-education-program-performance-evidence-from-licensure-exams/

For questions and inquiries please send an email to [email protected].

Pre-launch lecture of Noel de Dios of Marx 200 Commemorative Series

Free and open to the public!

“What the New Institutional Economics Owes to Marx” is the pre-launch of the year-long series of lecture-forums commemorating the 200th birth anniversary of Karl Marx organized by the UP Center for Integrative and Development Studies Alternative Development Program (UPCIDS AltDev) on Friday 4 May 20184-5 pm at the UP School of Economics.

The actual launch of the series will be held on Saturday May 5, 2018 2 pm to 5 pm at the UP CIDS Main Conference Hall, featuring two keynote speeches by Prof. Roland Simbulan and Dr. Herbert Docena.

 

[Announcement] Building Capacity: Securitizing Energy Prospects and Challenges for the Philippines

On May 3, 2018, Thursday, the Strategic Studies Program (SSP) of UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) will host “Building Capacity: Securitizing Energy Prospects and Challenges for the Philippines” at 9:30 am, Ambion Room, College of Law, UP Diliman.

Sign up at: https://goo.gl/forms/GUCTcmiYwFeKyVRc2

Notice of vacancy – Research/Publications Assistant

Job description

 • Assist in the preparation and publication of technical and academic outputs (such as white papers, policy papers/briefs, monographs, and journals.)
 • Update and maintain website and page content.  
 • Layout and design policy briefs, discussion papers, and other related publications.
 • Coordinate with Programs on the submission of their outputs for publication.
 • Read any submission assigned to him/her by the issue editor or the managing editor and determine if it is of academic or scholarly journal quality.
 • Conduct plagiarism check.
 • Do a preliminary review evaluation as to the sustainability of the submitted manuscript for peer review.
 • Recommend points for editorial revisions to prepare the assigned manuscript for peer review.
 • Perform other tasks assigned by the Executive Director.

Qualifications

Applicants must:

 • Hold a bachelor’s degree relevant to the job.
 • Have a critical appreciation of scholarly literature.
 • Have experience in academic publishing including copyediting, proofreading, coordinating with authors and reviewers.
 • Proficient with MS word.
 • Preferably have working knowledge on publication design and layout including the use of relevant Adobe programs (InDesign or Photoshop).

Interested parties may submit their motivation letter, curriculum vitae (CV), Transcript of Records (ToR), and two samples of their written work to [email protected]. Please feel free to get in touch with the Publications Unit through the phone numbers below for any inquiries.

** Deadline for applications on 30 April 2018. Salary to be determined based on applicant qualifications. 

[ANNOUNCEMENT] Data Science for Public Policy: Applications & Experiences

 

We are inviting faculty, researchers, and students to a public forum titled “Data Science for Public Policy: Applications and Experiences on the 19th of April 2018, 1:30-3:30 PM at the UP CIDS. This forum is part of the CIDS Data Science for Public Policy Program’s series of fora and workshops running from April to September 2018.

The Data Science for Public Policy Program is among the initiatives of the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) of the Office of the Vice President for Academic Affairs. The Program aims to feature the work of the UP community in data science as applied to challenges in public policy and governance. In relation to this, the Program endeavors to build and engage a community of faculty and encourage the pursuit of interdisciplinary problem-oriented research using high-level quantitative analyses. Other objectives include organizing multidisciplinary teams with social scientists, humanists, and scientists to conduct research on issues in the public sector.

There will be 5 studies featured in this forum where each panelist will discuss their work, and engage the audience in discussion. Please see attached files for the programme.

The forum is free of charge. There are limited slots available. We encourage you to register by sending an email to [email protected] on or before April 17, 2018 (Tuesday).

Should you have further queries, kindly contact us at [email protected]

Workshop on Exploring Alternatives in Managing Sovereign Debt 11 April 2018

The debt burden of the Philippine government has long been a barrier to achieving social and human development in the country.The issue of strategic, meaningful and just resolution of the debt problem through a campaign that included the push for a Congressional investigation and audit of public debt and contingent liabilities has reached a breakthrough in 2016, with the inclusion of a provision in the 2017 and 2018 General Appropriations Act for a debt audit by the Congressional Oversight Committee on the Official Development Assistance (COCODA). This workshop aims to finalize an operational framework for the debt audit that is consistent with the agenda of the Freedom from Debt Coalition and the UP CIDS Program on Alternative Development, and consonant with the interests of the Filipino people.

MOST Academy on Inclusive Policy and Valorization of Knowledge on 21-22 March 2018

The UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS), in cooperation with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Philippine National Commission for UNESCO (NATCOM PH), will be holding the UNESCO Management for Social Transformation (MOST) Academy on Inclusive Policy and Valorization of Knowledge on March 21 to 22, 2018 at Brentwood Suites, Quezon City.

The UNESCO MOST Academy is a 2-day training-workshop which aims to strengthen the competence for evidence-informed decision making of UNESCO Member States. It serves as the culminating activity of a 6-month research project by the UP CIDS and UNESCO entitled “Valorization of Research and Evidence on Inclusive Social Development to Achieve the Sustainable Development Goals in the Philippines”.

This project aims to promote the principle of social inclusion with a particular focus on increasing access to healthcare by addressing the shortage of primary care workforce. It includes a research of programs that address the shortage of health workforce and a training-workshop to enhance valorization of research and evidence for social inclusion. The project likewise serves as a space for NGA-CSO interaction/collaboration.

For more information and other related inquiries, please contact Nikka Garriga of the UPCIDS-UNESCO Project on Social Inclusion at [email protected] or via mobile at 0966 168 1343.

Civil Society Workshop on Universal Health Care (UHC): Towards a People-centered UHC Bill on 19 – 20 March 2018

The Universal Health Care (UHC) Bill is one of the priority Legislative and Executive agenda. It is included in the Legislative Executive Advisory Council (LEDAC) list for the 2nd regular session of the 17th Congress.

People’s right to participation, considered as the “right of rights,” means having a say in how decisions that affect their lives are made, including the development of a health system through participation in health policy-making, implementation, monitoring, and review.

To be able to continue critically engaging UHC in the Senate deliberations and processes, ABI Health Cluster-Social Watch Philippines, in partnership with University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (CIDS) Program on Alternative Development, will hold a two-day Civil Society Workshop on 19-20 March 2018, from 9am to 5pm, to do the following:

 1. Provide a venue for civil society levelling-off on the Universal Health Care (UHC) Bill
 2. Develop a civil society position and recommendation on Universal Health Care
 3. Plan for ABI Health Cluster’s executive-legislative engagement on the UHC Bill

The workshop will be held at the UP CIDS (Bahay ng Alumni Lower Groundfloor).

Public Forum: “Dengvaxia Nightmare: People Clamor — Did anyone really care about people’s health?” on 9 March 2018

WomanHealth Philippines,  in cooperation with the U.P. CIDS Program on Alternative Development and the U.P. Third World Studies Center, together with Alternative Budget Initiative-Health Cluster, DIGNIDAD Coalition, Focus on the Global South and Trade Justice Pilipinas are organizing a public forum entitled “Dengvaxia Nightmare: People clamor – Did anyone really care about people’s health?” on Friday, March 9, from 1:00pm to 5:00pm at the U.P. Center for Integrative Development Studies (U.P. CIDS), on the lower ground floor of U.P. Bahay ng Alumni.

About the Forum 

Dengvaxia has become a household word for better or for worse. The subject of current marathon hearings in both Houses of Congress, it is also at the center of a raging controversy. Some defend the product and the program that implemented it as one whose benefits outweigh the possible harm. Others point out that potential harm raised red flags that indicate the precautionary principle as a better guide for action.

More than 800,000 school children have been vaccinated with Dengvaxia. The announcement of Sanofi Pasteur in November 2017 that the vaccine may bring increased risk of severe dengue in children who have not had dengue before vaccination caused alarm and panic among the public, especially among the parents of vaccinated children. Inevitably, this new development raised many questions demanding immediate answers. Soon the dengue manufacturer, Sanofi Pasteur, the DOH officials, dengue vaccine experts, public health and medical professionals, the Public Attorney’s Office, media and the public all weighed in.

Interested participants may confirm at [email protected], or call/text 09166979010 or (02) 9273319. View and download the concept note and program here

3rd Katipunan Conference: The Philippine Strategic Outlook 2018-2019 on 27-28 Feb

 

​The Strategic Studies Program (SSP) of the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS), in partnership with the Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea (IMLOS) is hosting the 3rd Katipunan Conference: The Philippine Strategic Outlook 2018 – 2019 on February 27 – 28, 2018 (Tuesday 8:30 – 5:00 & Wednesday 8:30 – 12:00) at the Law Center, University of the Philippines, Osmena Avenue, Diliman, Quezon City 1101.

About the Conference 
Launched in 2015 as a platform for discussing current and emerging issues that impact Philippine foreign policy and undertake a strategic scan of the international environment from multiple perspectives to produce practical and informed policy opinions and decision-making aids for government agencies and officials. It also is a venue where scholars and practitioners can engage in meaningful dialogue about pressing strategic issues facing the country.

 

This event is open to the public but slots are limited. Please register at https://goo.gl/forms/DuuytDbZxowogRkb2

Registration closes on Friday, February 23, 2018.

For inquiries please email [email protected]

Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, a Roundtable Discussion (RTD) with Vedi R. Hadiz on 21 Oct

The UP Center for Integrative Studies (UPCIDS) Programs on Alternative Development, and Social and Political Change, together with the UP Department of Political Science will be holding a roundtable discussion on the book “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East,” on 21 October 2017, 10:00 a.m. onwards at the UP Center for Integrative and Development Studies, Lower Ground Floor, Bahay ng Alumni, UP Diliman. The discussion is free and open to the public, but seating will be on a first-come, first-served basis.

About the book and the discussion

Vedi R. Hadiz. Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press. 2017.

In a novel approach to the field of Islamic politics, this provocative new study compares the evolution of Islamic populism in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, to the Middle East. Utilising approaches from historical sociology and political economy, Vedi R. Hadiz argues that competing strands of Islamic politics can be understood as the product of contemporary struggles over power, material resources and the result of conflict across a variety of social and historical contexts. Drawing from detailed case studies across the Middle East and Southeast Asia, the book engages with broader theoretical questions about political change in the context of socio-economic transformations and presents an innovative, comparative framework to shed new light on the diverse trajectories of Islamic politics in the modern world.

 • Charts the evolution of Islamic populism in Indonesia, comparing it to the Middle East
 • Offers a novel framework to understand the diverse trajectories of Islamic politics in the modern world
 • Engages with debates on religion, politics and social change

About the speaker

 Vedi R. Hadiz is Professor of Asian Studies at the University of Melbourne. Previously he was Professor of Asian Societies and Politics at Murdoch University’s Asia Research Centre and Director of its Indonesia Research Programme. An Indonesian national, he was an Australian Research Council Future Fellow in 2010-2014. Professor Hadiz received his PhD at Murdoch University in 1996 where he was Research Fellow until he went to the National University of Singapore in 2000. At NUS, he was an Associate Professor in the Department of Sociology until returning to Murdoch in 2010. His research interests revolve around political sociology and political economy issues, especially those related to the contradictions of development in Indonesia and Southeast Asia more broadly, and more recently, in the Middle East.

Aside from his latest book Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (Cambridge University Press 2017), his other books include Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective (Stanford University Press 2010), Workers and the State in New Order Indonesia (Routledge 1997) and (with Richard Robison) Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (RoutledgeCurzon 2004,), as well as the co-edited Between Dissent and Power: The Transformation of Islamic Politics in the Middle East and Asia (Palgrave Macmillan 2014) and the edited Empire and Neoliberalism in Asia (Routledge 2004). His articles have appeared in such journals as Development and Change, New Political Economy, Democratization, Journal of Development Studies, Pacific Review, Pacific Affairs, Third World Quarterly, Journal of Contemporary Asia, Critical Asian Studies, Indonesia, Inter-Asia Cultural Studies and Historical Materialism.

Professor Hadiz has been a visiting scholar in the School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) in France, the International Institute of Social Studies in the Netherlands, the Centre of Southeast Asian Studies in the University of Kyoto and the Department of Sociology in the University of Indonesia, where he is also an Adjunct Professor.

If you are interested in attending the event, sign up here: https://goo.gl/forms/EC7TnW22HTyyquD92

Dialogue on China-PH relations and latest Chinese developments on education

There will be a dialogue between the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) and the UP Asian Center with members of the committee of foreign affairs of the Chinese People’s Political Consultative Committee. The head of the delegation is Mr. Yuan Guiren, the former Education Minister of China. Mr. Guiren’s delegates include some embassy staff.

The main objective of the meeting is to discuss China-Ph relations, introduce China’s latest developments, especially on education area and BRI.  The visit/meeting will be on August 30, 2:30 until 4:30 in the afternoon, at the GT-Toyota Seminar Room.

This meeting is under the Program on Strategic Studies (PSS) of the UP CIDS. This program’s convenor is Herman Kraft, Associate Professor of the Department of Political Science, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman.

UP CIDS Welcomes its New Executive Director

 

Dr. Teresa S. Encarnacion Tadem is the new Executive Director of the University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS).  She was appointed last August 01, 2017.

Dr. Tadem is Professor and former Chair of the Department of Political Science in the University of the Philippines Diliman (2000-2003).  She also served as  Director of the Third World Studies Center (TWSC) and editor of Kasarinlan: A Philippine Journal of Third World Studies (2004-2010).  From 2011-2013, she was President of the Philippine Political Science Association (PPSA) and Vice-President of the Philippine Social Sciences Council (PSSC).  Dr. Tadem was also a Visiting Research Scholar at the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Japan in 2010 as well as a Visiting Professor at the Graduate School for International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University, Japan from 2010-2011.  She was one of the recipients of the Natatanging Guro sa Gawad Chanselor Award 2009, University of the Philippines, Diliman, sixteen University of the Philippines System International Publication Awards (IPA) and nine University of the Philippines, Diliman Professorial Centennial Awards.

Dr. Tadem finished her bachelor’s degree in B.S. Foreign Service (Magna Cum Laude) and M.A. Political Science at the University of the Philippines Diliman. She obtained her Ph.D. in Politics and Public Administration at the University of Hong Kong in 1997.

Previously in UP CIDS, she served as Deputy Director for Research Monitoring and Evaluation from October 1997 to March 2000 and as Director for the Social Development Agenda Program from January 1999 – March 2000.

UPCIDS’ new email address for publications submissions and inquiries

We, at the Center for Integrative and Development Studies, are pleased to announce that we shall now be using a new email address for all publications-related communications.

For manuscript submissions and general inquiries, please contact us at [email protected]. The publications carried at the Center include but are not limited to the Public Policy Journal.

Job Opportunity – Technical Staff Team Leader for Admin and Finance

The UP CIDS is currently in need of a Technical Staff Team Leader for Administration and Finance for the “Nurturing Grassroots Change through Partnerships”, a joint project with the National Grid Corporation of the Philippines that aims to empower communities in six (6) barangays in the Philippines.

Update: Application for this position is now closed. Thank you!

 


 

[NIGS LECTURE SERIES] Sea level rise and associated changes in surface temperature and the ice sheets

 

Among the most profound impacts of climate change is sea level rise since a large proportion of global population resides in coastal areas. The rate of sea level rise was for a long time estimated to be around 2 mm/year but in recent years the rate as measured by more advanced techniques, including the use of satellite radar altimeter systems, has increased to 3 mm/year. Much of the increase has been attributed to  the warming of the oceans and mass loss in the glaciers and ice sheets. The heat content of the oceans upo 700 m in depth and the global average of sea surface temperatures have been increasing significantly but the main concern has been the vulnerabilities of the Greenland Ice Sheet and the West Antarctic ice sheet which have a combined sea level equivalence of more than 13 meters. Recent studies have indicated changes in the stability of the ice sheets and glaciers that would make it possible for the rate of sea level rise to be a lot faster than the current rate. Also, the rate of warming in the Arctic has been observed to be three-times that of global warming rate in part because of ice-albedo feedback. Such warming has already resulted in dramatic changes in sea ice and snow cover and would make the Greenland ice even more vulnerable . An assessment of impacts especially in coastal areas, including those in the Philippines, will be presented.

 

 

5th President’s Toast: Pag-uulat at Pasasalamat ni Pangulong Alfredo E. Pascual

 

University of the Philippines President Alfredo E. Pascual will deliver his end of term report and express his gratitude to the members of the academic community at the 5th President’s Toast: Pag-uulat at Pasasalamat, on 9 February 2016, 9:00 a.m. at the Institute of Biology Auditorum, National Science Complex, UP Diliman, Quezon City.

As the venue has limited seating capacity, accommodation of guests will be on a first come, first served basis. It would be best to confirm your attendance ahead by calling the Office of the Vice President for Public Affairs at 981-8500 loc. 2507 or the UP Center for Integrative Studies at 981-8500 loc. 4266 to 68.

This article was originally posted on the UP System website

Call for Papers: National Conference on Natural Capital Accounting

The National Economic and Development Authority (NEDA) in collaboration with The World Bank will hold a National Conference on Natural Capital Accounting (NCA) to present what has been accomplished and arouse greater interest on NCA towards paving its way for its mainstreaming in development agenda. More specifically, the conference aims to achieve the following objectives:

 • improve the scientific and policy aspects of natural capital accounting in the Philippines through exchange of knowledge, insights and experience among policymakers, scientists, practitioners and advocates;
 • provide a platform to disseminate results of researches and current undertakings among key actors in NCA and related subject matter;
 • collate and synthesize available technical analyses relevant for the implementation of natural capital accounting in the Philipines, highlight major issues and concerns, identify data gaps and impact highways, and discuss policy directions at local and national levels; and
 • identify effective modes of collaboration towards further strengthening capabilities in NCA and other releated methodologies and tools.

Papers addressing one of the following themes are requested:

 • Integrated frameworks and tools in natural capital accounting
 • Re-thinking the importance of natural capital
 • Financing, investment and natural capital accounting
 • Data and data management in natural accounting

Deadline of submission for paper and poster presentations will be on 31 January 2017. Notification of selected abstracts (both for paper and poster presentation) will be made on 14 February 2017. Full paper of selected abstracts, together with revised abstracts (for those with edits of comments), and poster presentation will have to be submitted on or before 28 February 2017.

Abstracts and full papers must be submitted to:
[email protected]
 or [email protected], with copy furnished to [email protected]

See the concept note, call for papers, and abstract and full paper format below.

For other details, please refer to www.neda.gov.ph or www.wavespartnership.org.

 

National Conference on NCA

Abstract & Paper Format NCA

NCA Concept Note

Green UP Summit on December 6-7, 2016

green-up-rgb

The University of the Philippines through the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS), Office of the Vice President for Public Affairs (OVPPA), and Office of the Vice President for Administration (OVPA) is bringing together representatives from its constituent units to hold the first Green UP Summit entitled “Catalyzing Climate Change Resilience and Environmental Sustainability, 2017 and Beyond” on December 6 to 7, 2016 at the University Hotel, UP Diliman, Quezon City.

 Through Green UP, the University of the Philippines is duty-bound to contribute to sustainable development and social responsibility by crafting new strategic options aligned with desired national goals. Green UP aims to contribute policy options across the system, including green building standards, energy audits, replacement of equipment to improve energy efficiency, water and solid waste management, monitoring of building maintenance standards, environmental management and other strategic initiatives in relation to climate change, disaster risk reduction and sustainability.

Statement from the Office of the Secretary of the University and of the Board of Regents on UP Presidency Candidates

presidency-bor-decision-1024x576

On 23 September 2016, the UP Board of Regents received the nominations for the following for the position of UP President:

 1. Consolacion R. Alaras
 2. Danilo L. Concepcion
 3. Gisela P. Concepcion
 4. Prospero E. De Vera III
 5. Rowena Cristina L. Guevara
 6. Orlando S. Mercado
 7. Benito M. Pacheco
 8. Roger D. Posadas
 9. Caesar A. Saloma
 10. Michael L. Tan

At a special meeting of the Board of Regents held on 1 October 2016, the Board conducted a preliminary screening and evaluation of the nominees based solely on the following minimum requirements: 1) holder of a Master’s degree; doctorate preferred; 2) substantial academic experience at the tertiary level; 3) should be able to serve the full term of six (6) years before reaching the age of 70; and 4) no conviction for administrative and criminal offenses. Based on this, the Board then unanimously accepted the nominations of the following as candidates for the UP Presidency:

 1. Danilo L. Concepcion
 2. Gisela P. Concepcion
 3. Prospero E. De Vera III
 4. Rowena Cristina L. Guevara
 5. Benito M. Pacheco
 6. Caesar A. Saloma

Four (4) of the ten (10) nominees were not included in the list of candidates for the UP Presidency due to the fact that they did not meet the minimum requirement that a candidate “should be able to serve the full term of six (6) years before reaching the age of 70.

The Board of Regents’ unanimous decision to uphold this requirement, after due deliberations, was based on the following legal grounds:

 • Under Republic Act No. 9500 (the UP Charter of 2008), Section (j), the Board of Regents is given the power to elect the University President based on standards and guidelines set by the Board of Regents itself. Clearly, the Board of Regents is expressly granted the power to set the standards or requirements in electing the UP President.
 • The UP Charter of 2008 is silent on the age requirement or limit for the UP President.

The old UP Charter (Act 1870), likewise, was also silent on the age limit for the UP President. Yet the Board of Regents was empowered then as now to set the age limit for the position, which it did set at 70 years old in 1961 by way of a Board Resolution at its 686th meeting held on 14 June 1961. The age limit of 70 years old now forms part of UP’s University Code.

 • The age limit of 70 years old has been in existence since 14 June 1961. Such age limit was last observed during the time of UP President Francisco Nemenzo who was elected for a term of 6 years (from 6 August 1999 to 5 August 2005) but had to resign upon reaching the age of 70 on 9 February 2005, a few months before the expiration of his term.
 • There are general legislations that provide for the age limit of 70 years old. For instance, RA 8282 (the Higher Education Modernization Act of 1997) states that the term of the President of a state college or university may be extended beyond the age of retirement (65 years old)but not later than the age of 70 years old.
 • Regarding the requirement for serving the full term of six (6) years, the UP Charter of 2008 (RA 9500) provides the basis. Section 13 (j) of the UP Charter clearly states, among others, the Powers and Duties of the Board of Regents, as follows:

Section 13 (j): “To elect the President of the University for a single term of six (6) years following a process of democratic consultation with the university community based on standards and guidelines set by the Board. In the event of a vacancy, the Board shall elect a President who shall serve a full term.” 

 • In addition, Section 14 (paragraph 2) of the UP Charter provides:

Section 14 (paragraph 2): “The President of the University shall be appointed by the Board and shall serve for a single term of six (6) years.”

For inquiries, please contact:

Edna Estifania A. Co, DPA
Vice President for Public Affairs
09985898022

This article was originally posted on the UP System website.

Job for Immediate Hiring!

The Center is looking for a Research Assistant for Migration and Development that can start ASAP.

Please check the qualifications below. Clearance from previous work is an additional requirement (if previously employed).

UPDATE: Application for this job is already closed. Please check our website for any openings soon. Thank you!

RA-R&D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email your applications until Wednesday, August 10, 2016.

 

Public Lecture: Human Resource Generation and Funding Absorption Capabilities of the Philippine Scientific Enterprise System

Caesar Saloma Poster
Everybody is invited to participate in the next offering of the UP President Edgardo J. Angara (PEJA) Public Lecture Series to be held at the NIP Auditorium on July 19, 2016, Tuesday, 2:00 pm – 4:00 pm. Dr. Caesar Saloma will give a presentation entitled, “Human Resource Generation and Funding Absorption Capabilities of the Philippine Scientific Enterprise System”.

About the Lecture

The lecture presents a set of policy recommendations for improving the productivity of the Philippine scientific enterprise system. The recommendations are developed from our analysis of the performance of the Philippine higher education institutions that form the backbone of the enterprise system especially the Engineering Research and Development for Technology (ERDT) and the Accelerated Science & Technology Human Resource Development (ASTHRD) programs that were established and supported by the Department of Science and Technology in 2007 and 2009, respectively. The University of the Philippines System is the only public institution that is qualified to participate in both programs.

The Philippine scientific enterprise system refers to the institutions and organizations in the country that are directly involved in the training of future scientists and researchers in the basic, applied and social sciences, engineering and technology as well as mathematics (STEM) as well as in the generation of new scientific knowledge that improves the accuracy of our understanding of natural phenomena. When applied successfully, new scientific knowledge would boost labor productivity, create wealth and enhance the quality of life in society.

On the other hand, funding absorption deals with the capacity of the enterprise system to improve its scientific productivity in terms of PhD graduates and peer-reviewed scientific publications in response to increases in financial support for scientific research and development.

For Inquiries/RSVP

For confirmation and details, please contact Ms. Rose Punay at telephone numbers 981-8500 local  4266, 4267, and 4268 or email [email protected]. You can also pre-register for the event on the form below.

Public Lecture: Formulating a Social Media Policy for Frontline Government Agencies to Improve Public Communication

Clarissa David

Everyone is invited to the public lecture of Dr. Clarissa C. David, Professor of the College of Mass Communication, who will deliver a lecture “Formulating a Social Media Policy for Frontline Government Agencies to Improve Public Communication”  on 05 July 2016, 9:00 am at Bulwagan ng Dangal, Roxas Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. Registration starts at 9:00 am.

About the Lecture

Social media has increased in importance as the Internet-connected population of the Philippines grows. Different government agencies, depending on function, have embraced and fully adopted social media channels. Many potential benefits can be reaped from a strategic and effective use of social media but there are also attendant risks to having these direct and official channels of communication between agencies and the public, the press, and interest groups. This research examines social media use by frontline government agencies, using three specific cases namely:  the Department of Education, Department of Health, and the PAG-IBIG Fund. Frontline agencies have special uses for social media. These case studies provide guidance for social media policies in three key areas: (1) direct client interactions and how having responsive social media accounts can help improve service provision, (2) forms of social media engagement with the press and the public that can serve agency goals, and (3) organizational settings around social media management that can amplify the benefits of its use.

 

This public lecture is jointly sponsored by the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) and the UP College of Mass Communication.

For Inquiries/RSVP

For confirmation and details, please contact Ms. Rose Punay at telephone numbers 981-8500 local  4266, 4267, and 4268 or email [email protected]. You can also pre-register for the event on the Google form below:

Public Lecture: Empowering Filipino Women Seafarers in the Maritime Sector

Lucia Tangi

 

The Center would like to invite everyone to the public lecture of Lucia P. Tangi, Professor of the College of Mass Communication, who will deliver a lecture “Empowering Filipino Women Seafarers in the Maritime Sector” on 04 July 2016, 1:00 PM at Bulwagan ng Dangal, Roxas Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. Registration starts at 12:30 PM.

About the Lecture

Filipinos account for  a  quarter  of  the  world’s   1.6 million seafarers. However, Filipino   women  account  for  only  around  two  percent  of more than  300,000  seafarers  deployed  annually.  Around 90 percent of these  women seafarers are in the services  and domestic sectors,  doing jobs  that  are related to their reproductive  duties.  Because  of this,  Filipino women  seafarers  are among the  lowest paid  in the  seafaring  industry  and are also among the  most vulnerable  to  redundancy . Following the enactment in the 1990s of the Women in Development and Nation Building Act, maritime schools started opening up to women who wanted to become  sea officers.  Although more  women  have been  attracted to seafaring in the past decade, the number of  women   sea officers  has remained  small  compared to the  thousands of male  sea officers deployed every year. Based on focus group discussions and key informant interviews with almost a hundred stakeholders, this study finds that women  sea officers  often  face discrimination as soon as they start applying for shipboard internship and employment. They have  to battle  loneliness, sexual harassment  and  bullying  by their male colleagues on board.  This study  finds that patriarchal beliefs and control  in the seafaring industry  have discouraged  women  sea officers from pursuing  their career at sea.This  is aggravated by ship owners’ race to reduce cost at the expense  of seafarers.  Using  SaraLongwe’s Empowerment Framework as guide, this policy research  proposes some package  of  measures  to empower  women by addressing  issues on welfare, access, conscientization, mobilization and control.

This public lecture is jointly sponsored by the UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) and the UP College of Mass Communication. Also attached here is the abstract of the lecture.

For Inquiries/RSVP

For confirmation and details, please contact Ms. Rose Punay at telephone numbers 981-8500 local  4266, 4267, and 4268 or email [email protected]. You can also pre-register for the event on the Google form below:

 

A Review of Corporate Income Tax Policy in the Philippines

 

Stella Luz A. Quimbo Public Lecture

 

The Center would like to invite everyone to the public lecture of Dr. Stella Luz A. Quimbo, Professor of the School of Economics, who will deliver a lecture on  “A Review of Corporate Income Tax Policy in the Philippines” on 15 June 2016, 10:00 AM at Room 125 of the UP School of Economics, Guerrero corner Osmeña Sts, UP Diliman, Quezon City.

This event is organized by the UP Center for Integrative and Development Studies and the UP School of Economics.

For confirmation and details, please contact:

Ms. Maria Reora of UP School of Economics, tel. nos. 920-5461, 927-9686 local 222 or email [email protected];

Ms. Rose Punay, tel. nos:  981-8500 local  4266, 4267, and 4268 or email  [email protected]; [email protected].

You can also confirm your attendance on the form that follows:

Job Opening at CIDS

The Center is currently looking for Research Assistant on Migration and Development.

UPDATE: Application for this job is already closed. Please check our website for any openings soon. Thank you!

JOB OPPORTUNITY - RA-M&D-page-001

Job Opportunity

 

The Center is currently looking for Full-Time Research Assistant for Federalism

UPDATE: Application for this job is already closed. Please check our website for any openings soon. Thank you!

JOB OPPORTUNITY - RA-Fed-page-001

Job Opening at CIDS

The Center is currently looking for Full-Time Research Assistant for China/Strategic Studies Program

UPDATE: Application for this job is already closed. Please check our website for any openings soon. Thank you!

JOB OPPORTUNITY - RA-China_revised-page-001

NAMFREL Urges Every Citizen to “Be a Hero”

4138185696_2794b1dbe1-288x300

The National Movement for Free Elections (NAMFREL) is calling on all citizens to be a one-hour NAMFREL volunteer in its “be a hero” campaign.   Citizens are invited to be at their precincts at the close of the polls on May 9 and observe the counting of ballots and the posting of the results in the election returns (ER’s).  NAMFREL one-hour volunteers are then urged to send the results of the votes for President and Vice President only to NAMFREL via SMS to 0922-166-3735 or to the NAMFREL website www.namfrel.org.ph.  Results received will be checked, verified and posted in the NAMFREL website as they are received.  This project is intended to inform the public of the votes coming in from different regions for these two highest elective positions and provides them with the opportunity to compare these ER’s with the transmitted results to the City of Municipal Board of Canvassers.

Volunteers are encouraged to visit the NAMFREL website to learn more about being a hero.

NAMFREL likewise urges citizens to be vigilant and report election-related incidents to the police authorities or the COMELEC.  The NAMFREL website will also be open to receive these incident reports and refer these to the proper authorities.

As in many years since 1983, NAMFREL has been bringing Filipinos together to work to help revive and sustain democracy by safeguarding the integrity of the vote.  This election is crucial as it is very close and thus passions may be unusually high.  The more reason we should all work together to ensure a safe and clean election.  We each have a responsibility to make this happen.

PUBLIC POLICY JOURNAL VOLUME 14

PUBLIC POLICY JOURNAL VOLUME 14 OUT NOW

The University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) has released the latest issue of its Public Policy Journal (PPJ), an academic publication which features key research projects conducted by university faculty members across the UP system.

The 14th issue of the journal features articles on indigenous peoples in the Cordillera region, an evaluation of the KALAHI-CIDSS poverty reduction program, an analysis of disaster risk response during the Typhoon Yolanda, and a piece on ASEAN integration.


To download the file:  click the pop out icon, a new window(google drive) will open. Click the arrow icon on top of the page to download/save.

The PPJ was launched in 1997 by then UP President Emil Javier to serve as one of the university’s contributions to public policy discourse from a multidisciplinary perspective. Publication of the journal was halted from 2007 to 2013, but will now be published twice a year.

 

UP CALLS ON PRESIDENTIAL CANDIDATES TO INVEST ON KNOWLEDGE CAPITAL

UP logo

“Higher level education is the key to inclusive growth,” says UP President Pascual.

THE COUNTRY can produce thehigh-level human resource it needs to catch up with its neighbors if the next government adopts the right set of policies.

This was the gist of a “think paper” on “Knowledge-Based Development and Governance” presented by the University of the Philippines to all the presidential candidates for their consideration.

According to UP President Alfredo E. Pascual, the study—which he calls “a road map to inclusive growth”—can form the basis for a comprehensive review of Philippine educational and human resource development policy, particularly in research and development.

The study notes that despite increasing government investments in education, not enough money has gone into research and development, and into producing and supporting more top-level researchers. This is why the Philippineshas been left behind by many of its ASEAN co-members and continues to suffer from high income inequality and poverty.

“We still spend only 3 percent of GDP on education, compared to an average of 5-6 percent in the rest of ASEAN,” the paper noted, sounding the alarm. “This is why even our best universities lag behind their global and regional counterparts. In 2014, the University of the Philippines ranked only 8th out of the top 10 universities in ASEAN. In 2012, the Philippines ranked 92nd in the global Knowledge Economy Index, far behind Singapore, which placed 23rd.”

“Expenditure on research and development (R&D) by government and industry is low. So our level of technology remains low in quality and scale, and concentrated in sectors that are not considered high-value. To catch up and move ahead faster, we need to raise our technological knowledge and skills, which only advanced education and training can address.”

Put together by some of the national university’s brightest minds, the study notesthe importance of research and development (R&D) in achieving growth in this era that is driven by scientific and technological (S&T) advancement. Now, the country’s knowledge capital is the key to achieve and sustain inclusive growth that reduces inequality and poverty.S&T innovation supports the manufacturing sector which generates jobs for the poor. And higher level education and training enable people to create new knowledge, innovate products and processes, and improve productivity.

Innovations can spur new economic activity and growth in both urban centers and the countryside.

But to strengthen Philippine R&D, the government will have to send more Filipinos abroad for advanced studies, as well as encourage more foreign-based professionals to return. Leading international experts and educators should be hired to help bring their local counterparts up to global standards and to introduce new ideas.

The government will also need to map out a network of “hub-and-spokes” that will involve schools, government bodies, businesses, and civil society organizations throughout the country, tapping local expertise.

“Beyond building infrastructure, we need to build the suprastructure of economic growth,” said Pascual. “That means harnessing the intellectual and creative energies of our people through more rationalized and responsive education. We need to ensure that enough of our best minds stay in the country to drive innovation and help develop the rest of our labor force. It is also not enough to be satisfied with the country’s current success in mainly voice-based business process outsourcing. To really get ahead and add more value to the economy, we need to develop more software engineers and other technology experts.

The study was undertaken by the Center for Integrative and Development Studies, UP’s think tank, in coordination with the Office of the President and the Office of the Vice President for Academic Affairs.

“We hope that all our presidential candidates will read this paper and respond to its findings and recommendations in their platforms,” added Pascual. “We will welcome their ideas, and are inviting them to share those ideas with the University community and our people at large.”

On March 20, the University of the Philippines campus in Cebu will host a presidential debate, and education will be among the key topics on the agenda.

The full paper “Knowledge-Based Development and Governance: Challenges and Recommendations to the 2016 Presidential Candidates” may be viewed below:

[To download the file, click the pop-out icon to open a new page (Google Drive). Click the arrow icon on top of the page to download.]

A summary of the paper may also be viewed below:

[To download the file, click the pop-out icon to open a new page (Google Drive). Click the arrow icon on top of the page to download.]

MORE JOB OPPORTUNITIES AT THE CENTER

UPDATE: Application for this jobs is already closed. Please check our website for any openings soon. Thank you!

The Center is also currently looking for persons to fill in the following positions:

1. Publication Assistant

00012. Research Associate for Sustainable Energy Policy

0001

Interested parties may submit their applications to: [email protected]

IMPORTANT: In the subject line of your email, please indicate “PUBLICATIONS ASSISTANT Job Application ” for the Publication Assistant post and “RA Job Application – Energy Policy” for the Research Associate for Sustainable Energy Policy post to assist us in processing your application.

Round Table Discussions on “Strengthening our Institutions of Policymaking”

The University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) held a series of round table discussions (RTD) on the topic “Strengthening our Institutions of Policymaking”.

The initiative of the UPCIDS is inspired by the current events and discourse on the dynamics between and amongst our branches of government. We wish to highlight in these round table discussions that in spite of the noise and challenges that hang over the heads of our institutions such as the Executive and the Legislative, the Executive and the Judiciary, the Judiciary and the Legislative, and so on, as Filipinos, we look forward to a discernment on  overcoming the relational challenges of the institutions and to strengthening the institutions of democracy as  institutions that work for ONE NATION rather than as competing branches of government.

As an academic institution, the University of the Philippines through the CIDS, wants to contribute to the discourse and hopefully, an enlightenment by experts  through the latter’s analysis, insights and recommendations that would strengthen our institutions such as the Legislature, the Executive, and the Judiciary in an environment of democracy and rule of law.

The Round Table Discussion will come in a series :

RTD 1 will focus on the topic from the perspectives of former justices, constitutionalists, and legislators.

The RTD 1 was held on 4 September 2014, Thursday, from 1:30-5:00 in the afternoon.

Invited Resource Persons:

 • Maria Lourdes C. Fernando
 • Atty. Christian S. Monsod
 • Atty. Rene Saguisag
 • Former Secretary Rafael Alunan
 • Former Deputy Speaker Jesus Crispin Remulla
 • Former Senator Francisco Tatad

 

RTD 2 will bring in the perspectives of academics and scholars, and;

The RTD 2 was held on 11 September 2014, Thursday, from 1:30-5:00 in the afternoon.

Invited Resource Persons:

 • House of Representatives Secretary General Marilyn Barua-Yap
 • Executive Director Ronald U. Mendoza – Asian Institute of Management
 • Prof. Pacifico A. Agabin – UP Diliman College of Law
 • Dante B. Gatmaytan – Associate Professor UP College of Law

 

RTD 3 will serve as a platform for business, media, civil society organizations, and other stakeholders to share their views on how to strengthen institutions of policy making.

The RTD 3 was held on 18 September 2014, Thursday, from 1:30-5:00 in the afternoon.

Invited Resource Persons:

 • Nepomuceno A. Malaluan – Center for Media and Freedom Responsibility
 • Prof. Raul C. Pangalangan – UP Diliman College of Law
 • Atty. Simeon Marcelo – Former Ombudsman
 • Antonio Cruz – Social Media Strategist

 

2nd Call for Proposals on Policy Research

Dr. Perry Ong, Dr. Josef Yap, Dr. Temy Rivera

Dr.Perry Ong, Dr.Josef Yap & Dr. Temy Rivera

 

UPCIDS is now accepting capsule proposals on policy research on any of the 4E framework of CIDS. Click here.

This call for proposals is open to all faculty-researchers from UP Visayas and Mindanao campuses who participated in the 2nd workshop on “Building Capacity To Do Policy Research” held last July 23, 2013 at UP Cebu. The workshop which feature a panel of experts and research fellows of CIDS and PIDS was conducted to develop capacity to do policy researches among young faculty-researchers of UP.

The deadline of submission is on July 31, 2013 (Wed).

Download Capsule Proposal Format for Policy Research 

A Workshop on the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 (RA9147) and the Nagoya Protocol

Then and now, a great number of researches of the faculty and REPS of the University of the Philippines deal with our biological diversity.  Such researches are covered by Republic Act 9147 otherwise known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 as well as guidelines ensuing from this act.  Most researchers however are not clear about the implications on their research of provisions of the Act and the other pertinent guidelines.  Thus, UP CIDS is organizing a workshop to bring UP researchers, DENR, DA, DOST and other stakeholders together to discuss how researches can be facilitated while complying with the provisions of RA 9147. There will also be discussions on the implications to researches of the recently concluded multilateral agreement called the Nagoya Protocol.

 

The workshop is scheduled on 18-19 July 2013, 9:00 am – 5:00 pm at CIDS, G/F Bahay ng Alumni, Magsaysay Ave., UP Diliman.
Interested faculty-researchers of UP is invited to participate on this workshop.

 

For additional information and pre-registration, kindly contact Rose or Grace at 929 3540 or email [email protected].

UP TWSC will hold public lecture entitled “Autonomy and Expectations”

Source: twsc.upd.edu.ph

The University of the Philippines Third World Studies Center (TWSC), co-sponsored by CIDS, will hold a public lecture of Prof. Leland Dela Cruz titled “Autonomy and Expectations: A Public Lecture on The Evolution of University Social Research Centers” on Tuesday 25 June 2013 from 2:30 pm – 4:00 pm at the TWSC Conference Area, Lower Ground Floor, Palma Hall, UP Diliman, Quezon City

Public Lecture Abstract

Contact Details:

Phones: +63 2 981 8500
ext. 2442 (Administrative Staff)
2488 (Research Staff)
Telefax: +63 2 920 5428
Mobile: +63 926 710 2926
Email: [email protected]
Blog: http://uptwsc.blogspot.com/

A Workshop on “Building Capacity To Do Policy Research”

UP CIDS will be conducting a workshop on May 17, 2013 from 9:00 AM – 5:00 PM at UP CIDS office, G/F Ang Bahay ng Alumni, Magsaysay Ave., UP Diliman.

This activity aims to develop the capacity to do policy researches. The workshop will feature a panel of experts and research fellows of UP CIDS and PIDS, including the writing of policy papers for publication.  At the end of the workshop, the participants will be asked to submit a capsule proposal on a policy research they wish to undertake. The research must be a topic on any of the 4E framework of UP CIDS (Click this link).

The workshop is open to young faculty-researchers of UP, from Assistant to Associate Professor. While there will be no registration fee, slots are limited to 40 participants only. Pre-registration is required. Please wait for a notification that will be sent to your email and to your CU for your confirmed slots.

Interested parties may confirm with Rose via phone 929-3540 or e-mail [email protected].