Manifesto of Unity against the Anti-Terrorism Bill of 2020 in the Philippines

University of the Philippines
Center for Integrative and Development Studies
Program on Alternative Development

Manifesto of Unity against the Anti-Terrorism Bill of 2020 in the Philippines

The University of the Philippine Center for Integrative and Development Studies Program on Alternative Development (UP CIDS AltDev), with civil society organizations, grassroots communities, and scholar-activists across Southeast Asia and the globe, condemns the passage of the Anti-Terrorism Bill of 2020. Nothing but a weapon to silence criticism and dissent toward the government, the proposed Bill is a threat to the fundamental constitutional rights of the Filipino people. 

The Bill grants absolute power to the state and its repressive apparatuses such as the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to violate the Philippine Constitution and human rights. It harbors a vague definition of terrorism which permits the malicious tagging of activists, critics, and organizations as affiliates of so-called terrorist groups.  Furthermore, the Bill undermines whatever “safeguard” it has by giving free rein to the Anti-Terror Council (ATC) to determine what constitutes “a serious risk to public safety” and the act to “incite others” to commit terrorism. This paves the way for the warrantless arrest of members of civil society designated as “terrorist.” This may paralyze the broad grassroots movements and alternative practices engaged by communities and civil society organizations that counter the state’s aggressive, profit-oriented vision of development. No one is safe.

We believe that it is imperative that we put an end to terrorist activities. Our hearts and sympathies go out to all of those who have been victimized by acts of lawless violence. However, arming the government with punitive instruments and granting them  a wide latitude of discretion, which the proposed bill provides, is not the answer. History will tell how current and past regimes have exhausted means to amass political power through anti-people policies, as exemplified by the late dictator Ferdinand Marcos who wore the same “anti-terrorism” veneer to quell critics and dissenters. Suffice to say, the “Terror Bill” does not and will not address the root causes of terrorism which is poverty and the corruption of power.

As scholars and activists, we cannot stand by as we lay witness to the passage of this bill, especially under the current regime which has not been shy to use violence against the weak, powerless and the poor. We believe that addressing terrorism must not be addressed through  punitive and draconian measures. Quelling terroristic activities is built through a comprehensive approach towards attaining peace, social justice, equity with the genuine participation of its people. We do not need to further arm the coercive apparatuses of the state which has operated with impunity and has grotesquely performed its duties with abuses. In order to end terrorism, what our society needs are real opportunities for its people, schools for its children, protection for peoples across races, sexes, and genders, an end to discrimination and violence, and genuine, open and transformative conversations in our pursuit of development.

To be free from terrorism, the entire Philippine nation, and the rest of the world, must get rid of poverty, marginalization and vulnerabilities. We need and demand for socio-politico-economic transformation attuned to people’s aspirations and voices, not another gauntlet to further strangle the Filipino peoples.

#JunkTerrorBillNow

University of the Philippines
Center for Integrative and Development Studies
Program on Alternative Development

Pahayag ng Pagkakaisa laban sa Anti-Terrorism Bill ng 2020 sa Pilipinas

Kinokondena ng University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies Program on Alternative Development (UP CIDS AltDev), kasama ng mga civil society organization, mga komunidad, at mga iskolar-aktibista sa Timog Silangang Asya at iba pang bansa, ang pagpasa sa Anti-Terror Bill of 2020. Isang sandata sa pagsupil ng kritisismo at pagtuligsa sa gobyerno, ang nasabing batas ay isang banta sa mga batayang karapatan ng masang Pilipino na nakasaad sa Konstitusyon.

Ang batas ay nagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa estado at sa mga mapanupil nitong aparato tulad ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas upang labagin ang karapatang pantao at konstitusyon. Ang batas ay nagsasaad din ng mga hindi malinaw na depinisyon ng terorismo na maaring gamitin upang bansagan ang mga aktibista, kritiko at iba pang mga organisasyon na kabilang sa mga tinatawag nilang teroristang grupo. Dagdag pa rito, inaalis din ng batas ang mga proteksyon para sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa Anti-Terror Council (ATC) upang akusahan ang alinmang aksyon, aktibidad, o intensyon na “maaring magbanta ng seryosong kapahamakan sa kaligtasan ng publiko”. Maari nitong sagkaan ang malayang pagkilos ng mga organisasyon sa grassroots level at iba pang mga alternatibong pamamaraan at inisyatibo na isanasagawa ng pamayanan, civil society organizations na kritikal sa mga polisiya ng estado na mapanupil at profit oriented. Walang ligtas sa batas na ito.

Naniniwala kami na mahalaga na mawakasan ang terorismo sa Pilipinas. Kami ay nakikiramay sa mga nabiktima nito. Ngunit, ang pagbibigay ng isang mapanupil na instrumento sa estado ay hindi akmang pagtugon saisyu na ito. Ang kasaysayan natin ang nagsilbing saksi kung paano ang mga nakaraan at kasalukuyang rehimen ay ginamit ang mga mapanupil na kasangkapan ng batas at pwersa militar upang patahimikin ang kaniyang kritiko, tingnan na lamang natin ang halimbawa ng diktador na si Ferdinand Marcos. Sa madaling salita, ang Anti-Terror Bill at anumang instrumento na katulad nito ay hindi magiging solusyon sa ugat ng problema ng terorismo, ang kahirapan at pangaabuso sa kapangyarihan.

Bilang iskolar at mga aktibista, hindi namin hahayaang maging bulag na saksi sa pagpasa ng batas na ito, lalo na sa kasalukuyang rehimen na walang habas ang paggamit ng dahas at pananakot laban sa mga mahihina, walang kapangyarihan at mahihirap. Naniniwala kami na ang solusyon sa terorismo ay hindi matatamo sa pamamagitan ng nasabing batas. Ito ay matatamo sa pamamagitan ng isang komprehensibong pamamaraan tungo sa kapayapaan, panlipunang hustisya at pagkakapantay-pantay, na kasama ang mga tao. Hindi na natin kailangan ng isang instrumento na magpapalakas sa coercive power o pwersa ng estado. Ang kinakailangan ng lipunan natin ay oportunidad para sa lahat, eskwelahan para sa ating mga kabataan, proteksyon para sa mga tao ng iba’t ibang lahi, kasarian at gender upang mawakasan ang diskriminasyon, at, ang ang tunay at malayang pag-uusap tungkol sa ating pag unlad.

Upang mawakasan ang terorismo, kinakailangan ng Pilipinas at ng buong mundo na lumaya sa kahirapan, marginalization at mga vulnerabilities. Kinakailangan natin, at kailangan din natin ipaglaban ang pagbabago sa ating lipunan, ekonomiya at pulitika na nakatuon sa mga tao, kanilang mga pangarap at boses, hindi ang patuloy na pagsikil sa mga Pilipino.

#JunkTerrorBillNow

Organizations

Akhuwat-E-Kissan Pakistan
Aksyon sa Kahandaan sa Kalamidad at Klima- National Capital Region (AKKMA NCR)
Alyansa Bukidnon
ASEAN SOGIE Caucus
Asia-Europe People’s Forum- Finland
Ateneo Human Rights Center (AHRC)
Baclig Farmworkers Association (BACFA)
DEPRIVE, INC. QUEZON CITY
DIGNIDAD Movement
Europe Solidaire San Frontières (ESSF), France
Foundation for Media Alternatives
Freedom from Debt Coalition
Initiatives for International Dialogue (IID)
International Association of People’s Lawyers
Gender and Development Advocates (GANDA) Filipinas
K’dadalak Sulimutuk Institute – Timor Leste
Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia 1998 (KA-KBUI 98)
Konfederasi Serikat Nasional Indonesia
KPRI (Confederation of Indonesia People Movement)
LCMP-PO-NETWORK
Metro Manila Vendors Alliance (MMVA)
Mindanao Peoples’ Peace Movement (MPPM)
NABIGLA PO COMMUNITY
NACMADECO COOP
Network for Transformative Social Protection (NTSP)
NGO Forum on ADB
Oriang Women’s Movement Inc.
Panalsalan Dagumbaan Tribal Association (PADATA)
Partai Rakyat Pekerja (Working People Party) Indonesia
Peace Women Partners
People’s Plan Study Group, Tokyo, Japan
SAFEnet Indonesia
Save Our Schools Network
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
STOP the War Coalition Philippines
Surigao Youth Convergence
Sustainability and Participation through Education and Lifelong Learning (SPELL)
UP ALL BNN
UP ALL MEGA MANILA
WomanHealth Philippines
Women’s Legal and Human Rights Bureau, (WLB) Inc.
West Papua Support Dunedin, New Zealand

Individuals

Leonora Angeles, Ph. D., Associate Professor, School of Community and Regional Planning and Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Rafiqa Qurrata A’yun, PhD Researcher, Melbourne Law School, Australia

Madhulika Banerjee, Professor, Depart of Political Science, University of Delhi, India

Gill H. Boehringer, International Association of People’s Lawyers

Dominique Caouette, Professor, Department of Political Science, Université de Montréal, Canada

Prof. Anuradha Chenoy, Trustee, Human Rights Law Network, India

Valentin da Costa Pinto, Executive Director, Fundasaun HTL (Hafoun Timor Loro’sae)

Alain Dangoisse, House for Sustainable Development, University of Louvain, Belgium

Jamie Seth Davidson, Ph.D., Department of Political Science, National University of Singapore

Mari Jeanie Derillo, NGO forum on the ADB

Heather Devere, Te Ao o Rongomaraeroa, University of Otago, Aotearoa New Zealand

Zhian Eli, mrsi4all.org , Dunedin, New Zealand

Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra en Oaxaca.

Corazon Valdez Fabros, Vice President, International Peace Bureau

Joseph Gerson, PhD, President, Campaign for Peace, Disarmament and Community Security, USA

Ann Gilroy, Tui Motu InterIslands Magazine, New Zealand

Kevin Hewison, Ph.D., Professor Emeritus, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Miriam Lang, Professor, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

Vina Lanzona, Ph.D., University of Hawaii, Manoa

Francis KW Loh, Ph.D., ALIRAN, Malaysia

Douglas Ateremu McNeill, Christchurch, New Zealand

Carl Middleton, Ph.D., Director, Center for Social Development Studies, Chulalongkorn University, Thailand

Paola Minoia, PhD, Adj.Prof., Development Studies, University of Helsinki, Finland, and University of Turin, Italy

Abdil Mughis Mudhoffir, Ph.D, Department of Sociology at the State University of Jakarta, Indonesia, & postdoctoral research visitor at the Asia Institute, University of Melbourne.

Donna Peacock, JustPeace Group, Mercy Parish, Dunedin, Aotearoa New Zealand

James Putzel, Ph.D., Professor, London School of Economics (LSE)

Floro C. Quibuyen, Ph.D., President, Research Institute on Sustainable Initiatives (RISAL), Sydney, Australia

Nathan Gilbert Quimpo, Ph.D., University of Tsukuba, Japan

Sharon Quinsaat, Ph.D., Grinnell College, Iowa, USA

Attachak Sattayanurak, Ph.D., Chiangmai University, Thailand

Jeremy Simons, Peace and Conflict Studies Researcher/Doctoral Student, National Center for Peace and Conflict Studies-University of Otago, New Zealand

Anne Snick, Senior Researcher, STEAM+ project (EACEA)- Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Lawrence Surendra, Environmental Economist, Chennai, India

Kalle Sysikaski, Asia-Europe People’s Forum -Finland

Noreen MCGrath, Talitha Kum DN

Naruemon Thabchumpon, Ph.D., Chulalongkorn University, Thailand

D.Manjit, D

Olle Tornquist, Ph. D., Professor of Politics & Development, University of Oslo, Norway

Andreas Weber, und.Institut für Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit, Berlin, Germany

Maire Leadbeater, West Papua Action Auckland

Surichai Wun’Gaeo, Professor & Director, Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University, Thailand

Massimo De Marchi, Professor and Coordinator of International Joint Master Degree on Sustainable Territorial Development – Climate Change Cooperation Diversity, University of Padova, Italy

Wendy Harcourt, Professor of Gender, Diversity and sustainable Development, ISS of Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

Lata Narayanaswamy, Lecturer in International Development, University of Leeds, UK

Ashish Kothari, Pune, India

Robyn Firmin Just Peace, Mercy Whanau Parish , Dunedin New Zealand

Jette Roldan, Graduate Student, University of the Philippines, Diliman, Philippines

Alpha Mae J. de los Santos, Graduate Student, College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Philippines

Muto Ichiyo, Tokyo, Japan

Kristine S. Calleja, Graduate Student, Asian Center, University of the Philippines, Diliman, Philippines

Vandana Singh, writer and physicist, Boston

Marisol de la Cadena, Professor, Anthropology UC Davis

Regie Anne D. Placido, Alumna, University of the Philippines, Baguio, Philippines

Aoi Horiuchi, NGO/Activist, Japan

Dr. Dina Al-Kassim, Associate Professor, English Department and Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Professor Peter Boothroyd, Professor Emeritus, School of Community and Regional Planning, The University of British Columbia

Dr. Susan Boyd, F.R.S.C, Professor Emerita, Allard School of Law, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Robert Daum, Fellow, Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Simon Fraser University, Vancouver, B.C.

Dr. Amel Elradi, Ph.D., Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C., Independent International Development and Policy Consultant, Khartoum, Sudan

Dr. Sneja Gunew, FRSC, Professor Emerita, Department of English and Social Justice Institute, University of British Columbia

Dr. Penny Gurstein, Professor, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Leila Harris, Professor, Environmental Studies, Social Justice Institute, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Yutaka Katayama, Professor Emeritus, Kobe University, Japan

Kevin Luzong, City Planner and MCRP Candidate, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Wajiha Mehdi, PhD Candidate, Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Geraldine Pratt, Head, Department of Geography, Professor, Canada Research Chair of Transnationalism and Precarious Labour, Faculty of Arts, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia

Dr. Valerie Raoul, Professor Emerita, French and Women’s Studies, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Dr. Becki Ross, Professor, Department of Sociology & Institute for Gender, Race, Sexuality, and Social Justice, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia

Dr. Raul K. Suarez, Professor Emeritus, Department of Zoology, University of British Columbia, Retired Professor, University of California Santa Barbara

Dr. Veronica Strong-Boag, CM, Ph.d., FRSC, Professor Emerita, Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice and Department of Educational Studies, University of British Columbia, Adjunct Professor, Departments of History and Gender Studies, University of Victoria

Dr. Lope G. Tabil, Ph.D., P.Eng., Professor, Department of Chemical and Biological Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan

Dr Jessica Ticar, Ph.D., Educational and Counselling Psychologist, Ontario, Canada

Dr. David Webster, Professor of History, Bishop’s University, Sherbrooke, Quebec
Sunya Zaman, PhD Student, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, B.C.

Maria Luisa A. Mendoza, Manila Philippines

Francia Clavecillas, Quezon City, Philippines